• เปิดร้าน 11 มี.ค. 2559
  • ปรับปรุง 14 มิ.ย. 2567
  • ผู้ชมทั้งหมด 28,312,766 คน
  • สินค้าทั้งหมด 12,902
หมวด: 5.1 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร เหรียญที่ระลึก 5.1
27326 เหรียญกษาปณ์ในหลวงรัชกาลที่ 5 ราคาหน้าเหรียญ 1 บาท เนื้อเงิน 5.1
ราคา 350.00 บาท
จำนวน
27299 เหรียญกษาปณ์ในหลวงรัชกาลที่ 5 ราคาหน้าเหรียญ 1 บา่ท ไม่มี รศ. เนื้อเงิน 5.
ราคา 350.00 บาท
จำนวน
27267 เหรียญกษาปณ์ในหลวงรัชกาลที่ 5 ราคาหน้าเหรียญ 1 บาท ไม่มี ร.ศ. เนื้อเงิน 5.
ราคา 350.00 บาท
จำนวน
27230 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าธีปังกรรัศมีโชติ 5.1
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
27229 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าธีปังกรรัศมีโชติ 5.1
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
27191 เหรียญในหลวงรัชกาลที่ 9   ครบ 50 ปี กาญจนาภิเษก ราคาหน้าเหรียญ 150 บาท เนื
ราคา 450.00 บาท
จำนวน
27107 เหรียญกษาปณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 6 ราคาหน้าเหรียญ สลึงหนึ่ง ปี 2462 เนื้อเงิน
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
26708 เหรียญกษาปณ์ ต่างประเทศ สภาพใช้ ห่วงเชื่อมเงินเก่า 5.1
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
26617 เหรียญกษาปณ์ในหลวงรัชกาลที่ 6 ราคาหน้าเหรียญสลึงหนึ่ง ปี 2461 เนื้อเงิน 5.
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
26499 เหรียญกษาปณ์ในหลวงรัชกาลที่ 6 ปี พ.ศ.2459 ราคาหน้าเหรียญ 1 บาท เนื้อเงิน 5
ราคา 500.00 บาท
จำนวน
26365 เหรียญกษาปณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 8 ราคาหน้าเหรียญ 5 สตางค์ ปี 2489 เนื้อดีบุก
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
26363 เหรียญกษาปณ์ในหลวงรัชกาลที่ 6 ปี พ.ศ.2467 ราคาหน้าเหรียญสลึงหนึ่ง เนื้อเงิ
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
26357 เงินโบราณ เงินรางหรือเงินฮาง เนื้อสัมฤิทธิ์ ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.1
ราคา 350.00 บาท
จำนวน
26348 เหรียญในหลวงรัชกาลที่ 5 ครบรอบ 90 ปี ธนาคารไทยพานิชย์ บล็อกกองกษาปณ์ 5.1
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
26340 เหรียญกษาปณ์ ครบ 100 ปี กรมสรรพากร ราคาหน้าเหรียญ 100 บาท 5.1
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
26295 เงินพดด้วง ตราช้าง สุโขทัย เนื้อเงิน 5.1
ราคา 500.00 บาท
จำนวน
26103 เหรียญกษาปณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ปี 2506 ราคาหน้าเหรียญ 20 บาท เนื้อเงิน 5.1
ราคา 700.00 บาท
จำนวน
26042 เหรียญกษาปณ์ในหลวงรัชกาลที่ 4 ฉัตรหลังช้า่งในพระเเสงจักร ราคาหน้าเหรียญ 1
ราคา 350.00 บาท
จำนวน
26041 เหรียญกษาปณ์ฉัตร หลังช้างในพระเสงจักร เนื้อเงิน 5.1
ราคา 250.00 บาท
จำนวน
26019 เหรียญกษาปณ์ในหลวงรัชกาลที่ 4 ฉัตรหลังช้างในพระแสงจักร เนื้อดีบุก 5.1
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
25621 เหรียญกษาปณ์ในหลวงรัชกาลที่ 6 ราคาหน้าเหรียญ สลึงหนึ่ง ปี 2462 เนื้อเงิน 5
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
25618 เหรียญกษาปณ์ในหลวงรัชกาลที่ 5 ราคาหน้าเหรียญ สลึงหนึ่ง ไม่มี ร.ศ. เนื้อเงิ
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
25272 เหรียญกษาปณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 6 ราคาหน้าเหรียญสลึงหนึ่ง ปี 2462 เนื้อเงิน 5
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
25207 เหรียญลงยาพระมหามงกุฏ หลังข้างในพระแสงจักร ตราประจำพระองค์ในหลวงรัชกาลที่
ราคา 750.00 บาท
จำนวน