• เปิดร้าน 11 มี.ค. 2559
  • ปรับปรุง 14 มิ.ย. 2567
  • ผู้ชมทั้งหมด 28,312,698 คน
  • สินค้าทั้งหมด 12,902
หมวด: 34.พระตาก(ตามลำดับตัวอักษร)
27420 เหรียญครูบาไชยวงศา ออกวัดแม่ระมาดน้อย ปี 2529 ตาก เนื้อทองแดง 34
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
24566 เหรียญครูบาอุ่น วัดส้มเกลี้่ยง ตาก เนื้อทองแดง 34
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
22141 เหรียญครูบาบุญไชย วัดตามานุสรณ์ ตาก ปี 2534 เนื้อเงิน 34
ราคา 300.00 บาท
จำนวน
22046 เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายวชิรปราการ ปี 2528 ตาก 34
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
20871 เหรียญพระพุทธชินราช วัดโพธิ์คุณ ตาก 34
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
20607 เหรียญหลวงปู่ห้อย วัดห้วยแม่เสรียง ตาก 34
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
18592 พระพุทธชินราช วัดโพธิ์คุณ ตาก 34
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
18212 เหรียญหลวงพ่อเสาร์ วัดแม่โองบน ตาก กระหลั่ยเงิน 34
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
17818 เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายวชิรปราการจัดสร้าง 34
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
17346 เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายวชิรปราการ ตาก จัดสร้าง 34
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
16526 เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายวชิรปราการจังหวัดตาก ปี 2528 เนื้่อทอง
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
13416 เหรียญหลวงพ่อขวัญเมือง วัดสีตลาราม ตาก ปี 2504 เนื้อทองแดง 34
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
12719 เหรียญครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ ตาก เนื้อทองแดง 34
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
7146 เหรียญพระเจ้าแสนหลวง วัดมณีไพรสณฑ์ ตาก เนื้อเงิน 34
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
6973 เหรียญนิปโก ภิกขุ วัดสามเงา ตาก เนื้อทองแดง 34
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
6590 เหรียญครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ ตาก เนื้อทองแดง 34
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
6526 เหรียญหลวงพ่อประเสริฐ วัดสบยม ตาก เนื้อทองแดง 34
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
4455 เหรียญหลวงพ่อทันใจ วัดพระบรมธาตุ ตาก รุ่น 1 ปี 2554 กระหลั่ยเงิน 34
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
4380 เหรียญหลวงพ่อทันใจ วัดพระบรมธาตุ ตาก รุ่นแรก ปี 2554  กระหลั่ยเงิน  34
ราคา 300.00 บาท
จำนวน
4359 เหรียญหลวงพ่อทันใจ วัดพระบรมธาตุ ตาก รุ่น 1 ปี 2554 กระหลั่ยเงิน
ราคา 300.00 บาท
จำนวน
3815 เหรียญหลวงพ่อทันใจ รุ่น 3 จังหวัดตาก ปี 2539 กระหลั่ยเงิน  34
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
3228 เหรียญหลวงพ่อมหาธนมุนี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก หมายเลขเหรียญ 1257 เนื้อทองแด
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
2499 เหรียญพระอธิการสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ ตาก ปี 2534 เนื้อทองแดง 34
ราคา 250.00 บาท
จำนวน
2613 เหรียญพระอธิการสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ ตาก ปี 2534 เนื้อทองแดง  34
ราคา 250.00 บาท
จำนวน