• เปิดร้าน 11 มี.ค. 2559
  • ปรับปรุง 25 ก.ย. 2564
  • ผู้ชมทั้งหมด 17,403,629 คน
  • สินค้าทั้งหมด 12,133
หมวด: 5.1 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร เหรียญที่ระลึก 5.1
24629 เหรียญกษาปณ์ในหลวงรัชกาลที่ 7 ราคาหน้าเหรียญ 25 สตางค์ ปี 2472 เนื้อเงิน 5
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
24462 เหรียญกษาปณ์ในหลวงรัชกาลที่ 5 ราคาหน้าเหรียญ สลึงหนึ่ง ไม่มี ร.ศ. เนื้อเงิ
ราคา 300.00 บาท
จำนวน
24294 เหรียญกษาปณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 8 ราคาหน้าเหรียญ 25 สตางค์  2489 เนื้อดีบุก 5
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
24278 เหรียญกษาปณ์เสด็จนิวัติพระนคร ปี 2504 ห่วงเชื่อมเงินเก่า 5.1
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
24200 เหรียญกษาปณ์ในหลวงรัชกาลที่ 6 ปี พ.ศ. 2462 ราคาหน้าเหรียญ 1 สลึง เนื้อเงิน
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
24015 เหรียญกษาปณ์ในหลวงรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2462 ราคาหน้าเหรียญสลึงหนึ่ง เนื้อเงิน
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
23824 เหรียญในหลวงรัชกาลที่ 9 หลังหลวงพ่อมงคลพิตร ปี 2539 บล็อกองษาปณ์ 5.1
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
23784 เหรียญช้างเผือก หลังครุฑ เนื้อเงิน 5.1
ราคา 500.00 บาท
จำนวน
23028 เหรียญในหลวงรัชกาลที่ 5 ราคาหน้าเหรียญ สลึงหนึ่ง รศ. 121 เนื้อเงิน 5.1
ราคา 300.00 บาท
จำนวน
22879  เหรียญสมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษี สว่างวงษ์ ฉลองพระชนมายุครบ ๖๐ปี พ.ศ.๒๔๖๒ เนื
ราคา 500.00 บาท
จำนวน
22719 เหรียญอาณานิคม สหราชอาณาจักร ปี ค.ศ. 1889 เนื้อเงิน 5.1
ราคา 300.00 บาท
จำนวน
22619 เหรียญกษาปณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ราคาหน้าเหรียญ 20 บาท พ.ศ. 2506 เนื้อเงิน 5.
ราคา 700.00 บาท
จำนวน
22554 เหรียญกษาปณ์ในหลวงรัชกาลที่ 8 (ตัวติดหายาก) เนื้อดีบุก 5.1
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
22550 เหรียญกษาปณ์ในหลวงรัชกาลที่ 5 เฟื่้องหนึ่ง ไม่มี ร.ศ. เนื้อเงิน 5.1
ราคา 250.00 บาท
จำนวน
22357 เหรียญจักรมาลา ไม่มีแพรแถบ เนื้อเงิน 5.1
ราคา 450.00 บาท
จำนวน
22099 เหรียญในหลวงรัชกาลที่ 9 หลังเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ กองทัพเรือจัดสร
ราคา 250.00 บาท
จำนวน
22098 เหรียญขัดเงา ปีฉลุ ปี 2009 กองกษาปณ์ 5.1
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
22083 เหรีียญกษาปณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ราคาหน้าเหรียญ 20 บาท ปี 2506 เนื้อเงิน 5.1
ราคา 700.00 บาท
จำนวน
22066 เหรียญกษาปณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ราคาหน้าเหรียญ 50 สตางค์  5.1
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
21907 เหรียญที่ระลึก ด้านหลัง จปร เนื้อเงิน 5.1
ราคา 450.00 บาท
จำนวน
21728 เหรียญกษาปณ์ 10 สตางค์ ปี พ.ศ. 2484 เนื้อเงิน 5.1
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
21666 เหรียญกษาปณ์ในหลวงรัชกาลที่ 7 ปี พ.ศ. 2472 ราคาหน้าเหรียญ 50 สตางค์ เนื้อเ
ราคา 800.00 บาท
จำนวน
21661 เหรียญกษาปณ์ในหลวงรัชกาลที่ 8 ปี 2489 ราคาหน้าเหรียญ 10 สตางค์ 5.1
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
21636 เหรียญในหลวงรัชกาลที่ 9 พ่นทรายขัดเงา 5.1
ราคา 150.00 บาท
จำนวน