• เปิดร้าน 11 มี.ค. 2559
  • ปรับปรุง 28 พ.ค. 2563
  • ผู้ชมทั้งหมด 9,496,941 คน
  • สินค้าทั้งหมด 10,939
หมวด: 92.พระอุตรดิตถ์
18384 เหรียญหลวงพ่อผาย วัดอรัญญิการาม อุตรดิตถ์ หมายเลขเหรียญ 5926 มีจาร เนื้อทอ
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
18262 เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก รุ่น 2 อุตรดิตถ์ ปี 2514 เนื่้อทองแดง 92
ราคา 250.00 บาท
จำนวน
17321 เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน อุตรดิตถ์ ปี 2524 เนื้อทองแดง 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
17119 เหรียญพระครูธรรมวากยะสุนทร วัดคลองนาพง อุตรดิตถ์ ปี 2496 เนื้อทองแดง 92
ราคา 300.00 บาท
จำนวน
16900 เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง อุตรดิตถ์ 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
16699 เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง อุตรดิตถ์ 92
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
16528 เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน อุตรดิตถ์ ปี 2524 เนื้อทองแดง 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
16106 เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน อุตรดิตถ์ ปี 2524 เนื้อทองแดง 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
16092 เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน อุตรดิตถ์ ปี 2524 เนื้อทองแดง 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
16084 เหรียญพระยาพิชัย ดาบหัก หลังหลวงพ่อเพชร ปี 2525 เนื้อทองแดง 100
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
15866 เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง อุตรดิตถ์ 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
15521 เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง อุตรดิตถ์ กระหลั่ยทอง 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
15433 เหรียญหลวงพ่อเพ็ชร วัดท่าถนน อุตรดิตถ์ ปี 2524 เนื้อทองแดง 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
15254 เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง อุตรดิตถ์ 92
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
15132 เหรียญหลวงพ่อแส้ วัดสว่างอารมณ์ อุตรดิตถ์ เนื้อทองแดง 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
14859 เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน อุตรดิตถ์ เนื้อทองแดง 92
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
14494 เหรียญหลวงพ่อทองคำ วัดท้ายตลาด อุตรดิตถ์ เนื้อทองแดง 92
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
14410 เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดเกษมจิตตาราม อุตรดิดถ์ ปี 2522 เนื้อทองแดง 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
14138 เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์ เนื้อทองแดง 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
14037 เหรียญกลมเล็ก พระเเท่นศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์ เนื้อเงิน 92
ราคา 1,500.00 บาท
จำนวน
13467 เหรียญพระพุทธ วัดดงสระแก้ว อุตรดิตถ์ ปี 2499 กระหลั่ยทอง 92
ราคา 400.00 บาท
จำนวน
12148เข็มกลัดหลวงพ่อเพ็ชร วัดท่าถนน อุตรดิตถ์ ปี 2513 เนื้อทองแดง 92
ราคา 450.00 บาท
จำนวน
11934 เหรียญพระลีลา วัดโพธิ์ดาราราม อุตรดิตถ์ ปี 2502 เนื้อทองแดงกระหลั่ยทอง 92
ราคา 300.00 บาท
จำนวน
11037 เหรียญพระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์ กระหลั่ยทอง 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน