• เปิดร้าน 11 มี.ค. 2559
  • ปรับปรุง 21 ก.พ. 2562
  • ผู้ชมทั้งหมด 2,482,938 คน
  • สินค้าทั้งหมด 8,438
หมวด: 92.พระอุตรดิตถ์
12697 เหรียญพระพุทธทรงครุฑ วัดท่าทอง อุตรดิตถ์ กระหลั่ยทอง 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
12148เข็มกลัดหลวงพ่อเพ็ชร วัดท่าถนน อุตรดิตถ์ ปี 2513 เนื้อทองแดง 92
ราคา 450.00 บาท
จำนวน
12126 เหรียญหลวงพ่อเพ็ชร วัดท่าถนน อุตรดิตถ์ ปี 2513 เนื้อทองแดง 92
ราคา 500.00 บาท
จำนวน
11934 เหรียญพระลีลา วัดโพธิ์ดาราราม อุตรดิตถ์ ปี 2502 เนื้อทองแดงกระหลั่ยทอง 92
ราคา 300.00 บาท
จำนวน
11037 เหรียญพระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์ กระหลั่ยทอง 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
11162 นางกวักหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง อุตรดิตถ์ กระหลั่ยทอง 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
11053 เหรียญหลวงพ่อนาค วัดดอนไชย์ อุตรดิตถ์  เนื้อทองแดงกระหลั่ยทอง 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
10540 เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์ เนื้อทองแดง 92
ราคา 300.00 บาท
จำนวน
10177 เหรียญอาจารย์ประสิทธิ์ คุณสโภ อุตรดิตถ์ ปี 2524 เนื้อทองแดง 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
9648 เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก รุ่นพิเศษ อุตรดิตถ์ เนื้อทองแดง 92
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
9036 เหรียญหลวงพ่อเพชร หลังหลวงพ่อดำ วัดท้ายตลาด อุตรดิตถ์ กระหลั่ยเงิน 92
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
8915 เหรียญหลวงพ่อนาค วัดดอนไชค์ลับแล อุตรดิตถ์ ปี 2513 กระหลั่ยทอง 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
7893 เหรีียญหลวงพ่อโต วัดหน้าพระธาตุ อุตรดิตถ์ เนื้อทองแดง 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
6639 เหรียญหลวงพ่อโต วัดหน้าพระธาตุ อุตรดิตถ์ เนื้อทองแดง 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
6625 เหรียญสมเด็จพระสังฆราช วัดหน้าพระธาตุ อุตรดิตถ์ เนื้อทองแดง 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
4375 เหรียญพระแท่ศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์ ไม่ทราบปี เนื้อทองแดง 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
4013 เหรียญพระครูปิยะธรรมกิจ วัดท้ายตลาด อุตรดิตถ์ เนื้อทองแดง  92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
4000 เหรียญหลวงพ่อเพ็ชร์ วัดท่าถนน อุตรดิตถ์ เนื้อทองแดง  92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
3931 เหรียญหลวงพ่อเพ็ชร์ อุตรดิตถ์ ปี 2547 เนื้อทองแดงผิวไฟ  92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
3933 เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดหาดสองแคว อุตรดิตถ์ กระหลั่ยเงิน 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
4010 เหรียญสมเด็จสังฆราช ปราสาทเมืองพิชัย เนื้อทองแดง รมดำ 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
3926 เหรียญหลวงพ่อเพชร หลังหลวงพ่อทองคำ วัดท้ายตลาด อุตรดิตถ์ กระหลั่ยเงิน  92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
3922 เหรียญพระยาปาด วัดไผ่ล้อม อุตรดิตถ์ เนื้อทองแดง 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
4011 เหรียญหลวงพ่อเพชร หลังยันต์ วัดท้า่ยตลาด อุตรดิตถ์ เนื้อทองแดง รมดำ 92
ราคา 100.00 บาท
จำนวน