• เปิดร้าน 11 มี.ค. 2559
  • ปรับปรุง 23 ม.ค. 2563
  • ผู้ชมทั้งหมด 7,999,133 คน
  • สินค้าทั้งหมด 10,483
หมวด: 71.พระลำพูน
16745 รูปหล่อกริ่ง ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านฝาง ลำพูน 71
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
15502 เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านโฮ่งหลวง ลำพูน หมายเลขเหรียญ 30 เนื้อทองแดง 71
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
15368 เหรียญครูบาขาวปี วัดบ้านฝาง ลำพูน ปี 2498 เนื้อตะกั่ว 71
ราคา 300.00 บาท
จำนวน
14781 เหรียญครูบาธรรมชัย หลังหลวงพ่อตุ้ย วัดประดู่ป่า ลำพูน 71
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
14392 เหรียญครูบาพรหมจักร วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน 71
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
10002 เหรียญครูบาพรหมจักร วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน เนื้อทองแดง 71
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
8572 เหรียญครูบาบุญเมือง วัดบ้านปาง ลำพูน ปี 2521 เนื้อทองแดง 71
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
7070 เหรียญหลวงพ่อกุย วัดหนองหอย ลำพูน ชุบนิเกิล 71
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
6439 เหรียญครูบาพรหมมา วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน เนื้อทองแดง 71
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
5730 เหรียญพระครูสุทจิตคุณารักษ์ วัดกอม่วง ลำพูน ปี 2521 เนื้อทองแดง 71
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
5673 เหรียญพระสุพรหมญาณเถร วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน เนื้อทองแดง 71
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
2713 เหรียญพระอธิการถวิล วัดหนองหอย ลำพูน ปี 2519 เนื้อทองแดง 71
ราคา 150.00 บาท
จำนวน