• เปิดร้าน 11 มี.ค. 2559
  • ปรับปรุง 19 ธ.ค. 2561
  • ผู้ชมทั้งหมด 2,189,285 คน
  • สินค้าทั้งหมด 8,194
หมวด: 65.พระร้อยเอ็ด
11561 เหรียญพระพุทธ วัดสว่างโพธิ์ทอง ร้อยเอ็ด 2519 เนื้อทองแดง 65
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
11029 เหรียญหลวงพ่อมา ญาณวโร รุ่นไตรภาคี เนื้อทองแดง 65
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
10584 เหรียญยอดขุนพล สนองคุณแผ่นดิน วัดกลางเฉลิมราช ร้อยเอ็ด หมายเลข  13153 เนื้
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
10517 เหรียญหลวงปู่สุข วัดศิริชัยมงคล ร้อยเอ็ด เนื้อทองแดง 65
ราคา 350.00 บาท
จำนวน
10398 เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างทาสี ร้อยเอ็ด ปี 2536 เนื้อทองแดง 65
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
9640 เหรียญพระสิริวุฒิเมธี วัดบูรพาภิราม ร้อยเอ็ด กระหลั่ยทอง 65
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
8554 เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดหนองสิม ร้อยเอ็ด เนื้อทองแดง 65
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
8227 เหรียญหลวงปู่มา ญาณวโร วัดสันติวิเวก รั้อยเอ็ด ปี 2552 เนื้อทองแดง 65
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
7957 เหรียญหลวงพ่อใหญ่ วัดเกาะแก้ว ร้อยเอ็ด หลังหลวงปู่ทองมา ถาวโร ปี 2534 เนื้อ
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
7728 เหรียญหลวงปู่ทองมา วัดสว่างท่าสี ร้อยเอ็ด อายุครบ 90 ปี 65
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
7605 เหรียญหลวงปุ่มา ญาณวโร ร้อยเอ็ด กรมทางหลวงจัดสร้าง เนื้อทองแดง 65
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
7387 เหรียญหลวงปู่ทองมา วัดสว่างทาสี ร้อยเอ็ด อายุครบ 90 ปี เนื้อทองแดง 65
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
7391 เหรียญหลวงปู่คำแหง วัดป่าสุวรรณนิเทศ ร้อยเอ็ด ปี 2520 เนื้อทองแดง 65
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
6297 เหรียญพระครูพรหมเสนาสน์นิมมาน วัดกลาง จ.ร้อยเอ็ด ปี 29 เนื้อทองแดง 65
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
6245 เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างทาสี ร้อยเอ็ด รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดงผิวไฟ 65
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
5807 เหรียญพัดยศ หลวงปู่มา ญาณวโร วัดสันติวิเวก ร้อยเอ็ด กระหลั่ยทอง 65
ราคา 250.00 บาท
จำนวน
5457 เหรียญหลวงปู่มา ญาณวโร ออกวัดบ้านนาทม ปี 2546 เนื้อทองแดง 65
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
4049 เหรียญหลวงปู่มา วัดสันติวิเวก ร้อยเอ็ด ปี 2545 กระหลั่ยทอง  65
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
4023 เหรียญพระพุทธโสธร วัดไตรรังสฤษดิ์ ร้อยเอ๊ด ปี 2558 กระหลั่ยทอง 65
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
3764 เหรียญหลวงพ่อหนู วัดบ้านศรีแก้ว ร้อยเอ็ด กรหลั่ยทอง  65
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
3651 เหรียญมหาศิลา วัดบ้านธาตุประทับ ร้อยเอ็ด  ปี 2548 กระหลั่ยทอง 65
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
1877 เหรียญหลวงพ่อวิริยังค์ ออกวัดดงเย็น ปี 2536 เนื้อทองแดง   65
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
1693 เหรียญหลวงพ่อวิริยังค์ ออกวัดดงเย็น ร้อยเอ็ด ปี 2536 เนื้อทองแดง
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
1349 เหรียญพระครูพรหมเสนาสน์นิมมาน วัดกลาง ร้อยเอ็ด เนื้อทองแดง
ราคา 100.00 บาท
จำนวน