• เปิดร้าน 11 มี.ค. 2559
  • ปรับปรุง 19 ธ.ค. 2561
  • ผู้ชมทั้งหมด 2,189,237 คน
  • สินค้าทั้งหมด 8,194
หมวด: 49.พระปัตตานี
11734 เหรียญหลวงพ่อศรีแก้ว วัดห้วยเงาะ ปัตตานี ปี 2536 เนื้อทองแดง 49
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
10930 เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง ปัตตานี ปี 2540 เนื้อทองแดงผิวไฟ 49
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
9099 เหรียญหลวงพ่อทวด พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ปัตตานี หมายเลข 11120 กระหลั่ยทอง
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
8849 เหรียญพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ปัตตานี หมายเลข 1601 เนื้อทองแดง 49
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
8682 เหรียญหลวงปู่แดง วัดศรีมหาโพธิ์ ปัตตานี เนื้อทองแดง 49
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
8441 เหรียญพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ปัตตานี เนื้อทองแดง 49
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
8349 เหรียญพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ปัตตานี ฉลองอายุครบ 7 รอบ  หมายเลข 370 เนื้อ
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
8154 เหรียญหลวงพ่อแดง วัดบูรพาราม ปัตตานี ปี 2537 เนื้อทองแดงรมดำ 49
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
7880 เหรียญหลวพง่อเขียว วัดห้วยเงาะ  ปี 2558 หมายเลข 7429 ปัตตานี 49
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
7319 เหรียญหลวงพ่อศรีแก้ว วัดหัวยเงาะ ปัตตานี ปี 2523 เนื้อทองแดง 49
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
7286 เหรียญพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ปัตตานี รุ่นรับทรัพย์ 49
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
7026 เหรียญพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ปัตตานี หมายเลข 4233 เนื้อทองแดง 49
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
6264 เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดพลานุภาพ ปัตตานี หมายเลข 6303 เนื้อทองแดงรมมันปู 49
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
4733 เหรียญพระญาณเวที วัดนพวงศาราม ปัตตานี ปี 2495 เนื้อทองแดง 49
ราคา 400.00 บาท
จำนวน
3797 เหรียญอาจารย์ชื่น วัดเนินผาโลการาม ปัตตานี เนื้อทองแดง  49
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
3536 เหรียญเม็ดแตง พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ ปัตตานี ปี 2540 เนื้อทองแดง  49
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
2938 เหรียญหลวงพ่อดำ วัุดตุยง ปัตนานี ปี 2522 เนื้อทองแดง  49
ราคา 250.00 บาท
จำนวน
2340 เหรียญเตารีด หลวงพ่อปาน วัดนาประดู่ ปัตตานี  49
ราคา 450.00 บาท
จำนวน
789 เหรียญหลวงพ่อเขียว วัดห้วยเงาะ ปัตตานี  ปี 2553 เนื้อทองแดงผิวไฟ
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
772 เหรียญหลวงพ่อแดง วัดหงสาราม ปานาเระ ปัตตานี เนื้อทองแดง
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
497 เหรียญเม็ดแตง หลวงปู่ทวด หลวงปู่แดง วัดศรีมหาโพธิ์ ปัตตานี เนื้อทองเหลือง 49
ราคา 150.00 บาท
จำนวน