• เปิดร้าน 11 มี.ค. 2559
  • ปรับปรุง 21 ต.ค. 2562
  • ผู้ชมทั้งหมด 6,221,335 คน
  • สินค้าทั้งหมด 10,102
หมวด: 47.พระประจวบคึรีขันธ์
16459 เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่าไม้ลาย หมายเลขเหรียญ 7191 ประจวบคีรีขันธ์ 47
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
15276 เหรียยหลวงพ่อพาน วัดโป่งกระสัง ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2538 เนื้อทองแดงรมดำ 47
ราคา 400.00 บาท
จำนวน
15250 เหรียญหลวงพ่อยิค วัดหนองจอก ประจวบคีรีขันธ์ จีวรลงทอง 47
ราคา 400.00 บาท
จำนวน
15095 เหรียญพระพุฒาจารย์ (วน) วัดอรุณ ออกวัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ 47
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
15080 เหรียญพระพุทฒาจารย์ (วน) วัดอรุณ ออกวัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ 47
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
15073 เหรียญสมเด็จพุฒจารย์ วน วัดอรุณ ออกวัดเกาะหลัก ประจวบคีรึขันธ์ 47
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
15048 เหรียญสมเด็จพุทธจารย์ วน วัดอรุณ ออกวัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ 47
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
14816 เหรียญหลวงพ่อพาน วัดโป่งกระสัง ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2538 เนื้อทองแดง 47
ราคา 450.00 บาท
จำนวน
13785 เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2519 เนื้อทองแดง 47
ราคา 1,200.00 บาท
จำนวน
12515 เหรียญหลวงพ่อเมี้ยน วัดหนองข้าวเหนียว ประจวบคีรีขันธ์ หมาายเลข 56 ปี 2553
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
11512 เหรียญหลวงปู่คำ วัดหนองแก ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2536 กระหลั่ยทอง 47
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
10579 เหรียญหลวงพ่อโมลินทร์ วัดเขาสามร้อยยอด ปี 2516 ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อทองแดง
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
9708 เเหรียญหลวงพ่อยิค วัดหนองจอก ประจวบคีรีขันธ์ หลังในหลวงรัชกาลที่ 5 เนื้อทอง
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
8780 เหรียญหลวงพ่อจำปา วัดสุวรรณาราม ประทิว ชุมพร เนื้อทองแดง 47
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
7812 พระปิดตาหลวงพ่อยิค วัดหนองจอก ประจวบคีรีขันธ์ เลี่ยมพลาสติกเก่า   47
ราคา 250.00 บาท
จำนวน
7595 เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2522 เนื้อทองแดงรมดำ47
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
7117 เหรียญหลวงพ่อเทพนิมิต หลังหลวงพ่อยิค วัดหนองจอก ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2538 เนื
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
7025 เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2536 เนื้อทองแดง ผิวไฟ 4
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
6818 เหรียญหลวงพ่อยิค วัดหนองจอก ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2538 เนื้อทองแดงผิวไฟ 47
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
6541 เหรียญหล่อหยดน้ำหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2536 เนื้อนวะ 47
ราคา 500.00 บาท
จำนวน
5361 เหรียญหลวงพ่อเกตุ วัดเกาะหลัก  ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2531 เนื้อทองแดง 47
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
5129 เหรียญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดห้วยมงคล ประจวบคีรีขันธ์ กระลั่ยทอง 47
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
4820 เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2514 เนื้อทองแดง 47
ราคา 1,500.00 บาท
จำนวน
3173 เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก ขนาดความสูง 2 ซ.ม.  47
ราคา 350.00 บาท
จำนวน