• เปิดร้าน 11 มี.ค. 2559
  • ปรับปรุง 27 ม.ค. 2565
  • ผู้ชมทั้งหมด 19,951,400 คน
  • สินค้าทั้งหมด 12,836
หมวด: 45.พระบุรีรัมย์
25538 เหรียญพระอาจารย์จันทร์ วัดศรีรัตนาราม บุรีรัมย์ 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
24621 เหรียญหลวงปุ้่เม้า วัดสี่เหลี่ยม บุรีรัมย์  ปี 2517 เนื้อทองแดงรมดำ 45
ราคา 350.00 บาท
จำนวน
23558 เหรียญหลวงปุู่เม้า วัดสระสี่เหลี่ยม บุรีรัมย์ ปี 2517 เนื้อทองแดง 45
ราคา 400.00 บาท
จำนวน
22611 เหรียญหลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด บุรีรัมย์ ปี 2561 เนื้่อตะกั่ว 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
22430 เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก บุรีรัมย์ 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
21004 เหรียญหลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด หมายเลขเหรียญ 1001 บุรีรัมย์ 45
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
20896 เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง บุรีรัมย์ ปี 2538 เนื้อทองแดง 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
20013 ล็อกเก็ตหลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด บุรีรัมย์ 45
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
18965 เหรียญลงยา หลวงพ่อแดง ชวโน วัดตลาดนิยม บุรีรัมย์ 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
18744 เหรียญพระครูพิทักษ์ สังฆกิจ ปี 2501 (เหรียญย้อน) บุรีรัมย์ เนื้อทองแดง 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
18722 เหรียญหลวงปุ่นิมิต วัดประชาสมร บุรีรัมย์ 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
18610 เหรียญหลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด บุรีรัมย์ รุ่นสุดท้าย หมายเลขเหรียญ 1601 กระห
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
18594 เหรียญรุ่นสุดท้าย หลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด บุรีีรัมย์ หมายเลข 12125 กระหลั่ย
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
18189 เหรียญหลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม บุรีรัมย์ เนื้อทองแดง 45
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
17812 เหรียญหลวงพ่อนิมิต วัดหนองคู บุรีรัมย์ เนื้อทองแดง 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
17469 เหรียญหลวงปู่ใบ วัดใหม่ประชาสรรค์ บุรีรัมย์ เนื้อทองแดง 45
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
17316 เหรียญพระธรรมมุนี วัดกลาง บุรีรัมย์ ปี 2513 เนื้อทองแดง 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
14873 เหรียญหลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม บุรึีรัมย์ เนื้อทองแดงรมดำ 45
ราคา 1,500.00 บาท
จำนวน
14073 เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง บุรีรัมย์ฺ ปี 2528 เนื้อทองแดง 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
13520 เหรียญหลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง บุรีรัมย์ 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
13118 เหรียญพระครูธรรมวัตรวิบูล วัดโนนเจริญ บุรีรัมย์ เนื้อทองแดง 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
12776 เหรียญหลักเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2528 เนื้อทองแดง 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
12674 เหรียญหลักเมืองบุรีรัมย์ ปี 2528 เนื้อทองแดง 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
12650 เหรียญหลักเมือง บุรีรัมย์ ปี 2528 เนื้อทองแดง 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน