• เปิดร้าน 11 มี.ค. 2559
  • ปรับปรุง 18 เม.ย. 2562
  • ผู้ชมทั้งหมด 2,969,109 คน
  • สินค้าทั้งหมด 8,735
หมวด: 45.พระบุรีรัมย์
13520 เหรียญหลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง บุรีรัมย์ 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
13118 เหรียญพระครูธรรมวัตรวิบูล วัดโนนเจริญ บุรีรัมย์ เนื้อทองแดง 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
12776 เหรียญหลักเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2528 เนื้อทองแดง 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
12693 เหรียญหลักเมืองบุรีรัมย์ ปี 2528 เนื้อทองแดงรมดำ 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
12674 เหรียญหลักเมืองบุรีรัมย์ ปี 2528 เนื้อทองแดง 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
12650 เหรียญหลักเมือง บุรีรัมย์ ปี 2528 เนื้อทองแดง 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
12638 เหรียญหลวงพ่อเมี้ยน วัดจะเนียงวนาราม บุรีรัมย์ ปี 2559 หมายเลขเหรียญ 1060
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
12629 เหรียญหลักเมืองบุรีรัมย์ ปี 2528 เนื้อทองแดงรมดำ 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
12628 เหรียญหลวพ่อเมี้ยน วัดจะเนียงวนาราม บุรีรัมย์ ปี 2559 หมายเลขเหรียญ 71  เน
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
12291 เหรียญมหาโภคทรัพย์ หลวงปุ่เเสน วัดหนองจิก บุรีรัมย์ เนื้อเงินลงยาสีเขียวหล
ราคา 1,500.00 บาท
จำนวน
12266 เหรียญหลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียงวราราม บุรีรัมย์ 45
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
11688 เหรียญเม็ดกระดุม หลวงพ่อผาด วัดบ้านกรวด บุรีรัมย์ กระหลั่ยทอง 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
11237 เหรีียญหลวงพ่อเที่ยง วัดพระพุทธบาท เขากระโดง บุรีรัมย์ เนื้อทองแดง 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
10864 เหรียญหลวงพ่อชิ้น วัดบ้านกรวด บุรีรัมย์ ปี 2524 เนื้อฝาบาตร 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
10102 เหรียญหลวงพ่อสิงห์ทอง วัดสระมะค่า บุรีรัมย์ ปี 2523 เนื้อทองแดง 45
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
10096 เหรียญพระครูอรุณ วัดแจ้งตลาดโพธิ์ บุรีรัมย์ เนื้อทองแดง 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
9892 เหรียญหลวงพ่อทองพูน วัดชัยมงคล บุรีรัมย์ เนื้อทองแดง 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
9320 เหรียญหลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม บุรีรัมย์ เนื้อทองแดง 45
ราคา 250.00 บาท
จำนวน
8843 เหรียญหลวงพ่อสุรินทร์ วัดเมืองคู่ บุรีรัมย์ เนื้อทองแดง 45
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
7752 เหรียญหลักเมืองบุรีรัมย์ เนื้อทองแดง 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
6716 เหรียญหลวงพ่อสมศักดิ์ วัดไตรภูมิวนาราม บุรีรัมย์ ปี 2558 หมายเลข 3625 เนื้อ
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
6615 เหรียญหลวงปู่ห้อย วัดหนองกง บุรีรัมย์ ปี 2537 เนื้อทองแดง 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
6527 เหรียญหลวงพ่อเที่ยง วัดเขากระโดง บุรีรัมย์ รุ่นแรก ชุบนิเกิล 45
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
5180 เหรียญพระครูวิมลธรรมคุต วัดสวายตางวน บุรีรัมย์ เนื้อทองแดง 45
ราคา 100.00 บาท
จำนวน