• เปิดร้าน 11 มี.ค. 2559
  • ปรับปรุง 17 ส.ค. 2562
  • ผู้ชมทั้งหมด 4,993,781 คน
  • สินค้าทั้งหมด 9,743
หมวด: 34.พระตาก(ตามลำดับตัวอักษร)
13416 เหรียญหลวงพ่อขวัญเมือง วัดสีตลาราม ตาก ปี 2504 เนื้อทองแดง 34
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
12719 เหรียญครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ ตาก เนื้อทองแดง 34
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
12560 เหรียญพระพุทธ วัดป่าพระสามเงา ตาก เนื้อทองแดงกระหลั่่ยทอง 34
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
7170 เหรียญครูบากัญไชย  หลังหลวงปู่สร้อย ตาก เนื้อทองแดง 34
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
7146 เหรียญพระเจ้าแสนหลวง วัดมณีไพรสณฑ์ ตาก เนื้อเงิน 34
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
6973 เหรียญนิปโก ภิกขุ วัดสามเงา ตาก เนื้อทองแดง 34
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
6590 เหรียญครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ ตาก เนื้อทองแดง 34
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
6526 เหรียญหลวงพ่อประเสริฐ วัดสบยม ตาก เนื้อทองแดง 34
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
4455 เหรียญหลวงพ่อทันใจ วัดพระบรมธาตุ ตาก รุ่น 1 ปี 2554 กระหลั่ยเงิน 34
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
4380 เหรียญหลวงพ่อทันใจ วัดพระบรมธาตุ ตาก รุ่นแรก ปี 2554  กระหลั่ยเงิน  34
ราคา 300.00 บาท
จำนวน
4359 เหรียญหลวงพ่อทันใจ วัดพระบรมธาตุ ตาก รุ่น 1 ปี 2554 กระหลั่ยเงิน
ราคา 300.00 บาท
จำนวน
3815 เหรียญหลวงพ่อทันใจ รุ่น 3 จังหวัดตาก ปี 2539 กระหลั่ยเงิน  34
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
3228 เหรียญหลวงพ่อมหาธนมุนี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก หมายเลขเหรียญ 1257 เนื้อทองแด
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
2499 เหรียญพระอธิการสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ ตาก ปี 2534 เนื้อทองแดง 34
ราคา 250.00 บาท
จำนวน
2613 เหรียญพระอธิการสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ ตาก ปี 2534 เนื้อทองแดง  34
ราคา 250.00 บาท
จำนวน
2629 เหรียญพระอธิการสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ ปี 2534 ตาก  34
ราคา 250.00 บาท
จำนวน