• เปิดร้าน 11 มี.ค. 2559
  • ปรับปรุง 25 ก.ย. 2564
  • ผู้ชมทั้งหมด 17,402,909 คน
  • สินค้าทั้งหมด 12,133
หมวด: 29.พระชุมพร
24513 เหรียญพระเทพวงศาจาร์ย หลังอดีตเจ้าอาวาส วัดสว่างมนัส ชุมพร ชุบนิเกิล 29
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
24344 เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดศาลาลอย ออกวัดบางลึก 2521 ชุมพร
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
24286 เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ปี 2520 ชุมพร เนื้อทองเเดง 29
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
24256 เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ปี 2526(รุ่นสุดท้าย) ชุมพร 29
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
24214 เหรียญยืนหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ปี 2520 ชุมพร เนื้อทองแดง 29
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
24112  เหรียญพ่อตาหินช้าง วัดเขาพ่อตา ชุมพร ?หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ร่วมแ
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
23815 เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ชุมพร ปี 2521 เนื้อทองเเดง 29
ราคา 250.00 บาท
จำนวน
23809 เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ชุมพร ปี 2526 (รุ่นสุดท้าย) 29
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
23708 เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ปี 2520 ชุมพร เนื้อทองแดงรมดำ 29
ราคา 400.00 บาท
จำนวน
23680 เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วััดเจ้าฟ้าศาลาลอย ชุมพร เลี่ยมพลาสติก สภาพใช้ 29
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
23417 พระรูปเหมือนหลวงพ่อรุ่งเคราเหล็ก วัดบางแหวน ประทิว ชุมพร เลี่ยมพลาสติกเก่า
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
23268 เหรียญดวงอาทิตย์ หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ชุมพร 29
ราคา 250.00 บาท
จำนวน
23239 เหรียญหลวงพ่อสงฆ์  วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย หลวงพ่อรอด วัดหาดทรายแก้ว ชุุมพร เนื้
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
23235 เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าศาลาลอย หลังหลวงพ่อรอด วัดหาดทรายแก้วชุมพร 29
ราคา 100.00 บาท
จำนวน
23123 เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ออกวัดเขาพ่อตา ชุมพร 29
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
23006 เหรียญหลวงพ่อรอด หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ชุมพร 29
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
22839 เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ออกวัดบางลึก ปี 2520 ชุมพร 29
ราคา 250.00 บาท
จำนวน
22818 เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ชุมพร 29
ราคา 250.00 บาท
จำนวน
22598 เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ออกวัดดอนมะกอก ประจวบคีรีขันธ์ 29
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
22592 เหรียญหลวงพ่อหรีต วัดบางหมาก ปี 2524 ชุมพร 29
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
22551 เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ชุมพร 29
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
22405 เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ออกวัดสวนมณีทรัพย์ ปี 2521 ชุมพร 29
ราคา 200.00 บาท
จำนวน
22318 เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ชุมพร ปี 2520 เนื้อทองแดง 29
ราคา 150.00 บาท
จำนวน
21739 เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ปี 2518 29ชุมพร
ราคา 500.00 บาท
จำนวน